Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga Katutubong Wika/Salita (P)

Go down

Mga Katutubong Wika/Salita (P)

Post  prinsesahon_mgaflip on Sun Jul 20, 2008 6:49 pm

Katutubong Wika/Salita
Baybay
Katumbas na Salita sa Filipino Kahulugan
paagi pa∙a∙gi paraan kung paano gagawin
paasi pa∙a∙si papansin kulang sa atensyon
pabay-i pa∙bay∙i pabayaan huwag pakialamanan
padayon pa∙da∙yon patuloy tuloy-tuloy; hindi pa tapos
padi pa∙di pari ang taong nagdadaos ng misa
pagdayaw pag∙da∙yaw pagpuri pagbibigay ng magandang komento
paghigugma pag∙hi∙gug∙ma pag-ibig ang nadarama ng mga taong nagmamahalan
paghinumdom pag∙hi∙num∙dom pag-alala pag-alaala sa mga bagay-bagay
pagkaon pag∙ka∙on pagkain bagay na kinakain
pagnanong pag∙na∙nong pag-iisip malalim na pag-iisip
pagsalin-urog pag∙sa∙lin∙u∙rog pagdiwang pagdadaos ng isang selebrasyon
pahak pa∙hak panot kulang sa buhok
pakadi pa∙ka∙di halika pumunta ka dito
pakla pak∙la palaka isang uri ng hayop
pako pa∙ko pakpak parte ng katawan ng ibon; ginagamit sa paglipad
pakpak pak∙pak palakpak isang paraan ng pagpupuri
pakyaw pak∙yaw maramihan inuubos
palnang pal∙nang nalapnos resulta ng malalang pagkapaso
pamahung-pahong pa∙ma∙hung∙pa∙hong pag-iisip kalagayan ng iyong utak
pamalandong pa∙ma∙lan∙dong mag-isip maghinuha
pamati pa∙ma∙ti makinig pakikinig sa mga tunog
pamusil pa∙m∙sil pamamaril paraan ng pagkitil ng buhay
panas pa∙nas pudpod nababawasan ng parte
pangadi pa∙nga∙di magdasal paghingi ng tulong sa Diyos
panginano pa∙ngi∙na∙no magmasid mag-obserba
panit pa∙nit balat parte ng katawan
pan-os pan∙os panis hindi na makakain
parayaw pa∙ra∙yaw pasaway hindi pagsunod
parok pa∙rok bili pagbayad sa isang bagay
parot pa∙rot balat balat ng prutas
pasangil pa∙sa∙ngil palusot dahilan; alibay
pasi pa∙si biik maliit na baboy
paso pa∙so rampa istilo ng paglakad
patawag pa∙ta∙wag tawagin pagtawag sa isang tao o hayop
pati pa∙ti at pandugtong sa salita
patod pa∙tod pinsan kapamilya
pawing pa∙wing magkaiba hindi magapareho
paypay pay∙pay pamaypay pampawi ng init
pi-ay pi∙ay lumpo hindi makalakad
pirde pir∙de talo hindi nanalo
pilit pi∙lit dikit hindi natatanggal
pikoy pi∙ koy loro isang uri ng ibon
pilo pi∙lo tupi pagtiklop
pinoya pi∙ no∙ ya ginataan sinabawan ng gata
piraw pi∙ raw puyat hindi nakatulog ng maayos
pirmi pir∙mi lagi palaging nangyayari
pitling pit∙ling pikot pagpisil sa tainga
pitlok pit∙lok sakal istilo ng pagpatay
piyong pi∙ yong pikit pagsira ng mata
planggana plang∙ ga∙ na palanggana lalagyan ng bagay; pinaglalabhan
prisuhan pri∙ su∙ han bilangguan kulungan ng mga criminal
pud-as pud∙ as kupas pinaglipasan; gamit na
puga pu∙ ga piga paraan ng paglabas ng likido
pugaran pu∙ ga∙ ran pugad isang lugar kung saan nangingitlog ang manok
pugong pu∙ gong pigil pagpigil sa posibleng mangyari
pukot pu∙ kot lambat gamit sa pangingisda
pukrat puk∙ rat mulat pagbukas ng mata
pulos pu∙ los gamit importansya; halaga
pulot pu∙ lot dikit hindi natatanggal
puniti pu∙ ni∙ ti suntukan paraan ng pakikipag-away
purok pu∙ rok sabong isang uri ng sugal
puros pu∙ ros puro isang uri lamang
purtahan pur∙ ta∙ han pintuan parte ng bahay na pnapasukan ng tao
puruko pu∙ ru∙ ko upo posisyon sa pagpapahinga
puthaw put∙ haw bakal uri ng metal
puto pu∙ to bunso huling ipinanganak sa isang pamilya
puydi puy∙ di maaari pwede

prinsesahon_mgaflip

Posts : 5
Join date : 2008-07-15

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum