Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik G

Go down

Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik G

Post  cuties_ego on Sun Jul 20, 2008 7:32 pm

Mga Katutubong Wika/Salita
Baybay
Katumbas na salita sa Filipino
Kahulugan
Gugma gug-ma pagmamahal pag-ibig
Guti Gu-ti maliit Kahit anong maliit na bagay
Gamhanan gam-ha-nan Makapangyarihan Maraming bagay na nagagawa
Gawas ga-was Labas Kabaliktaran ng loob
Gab-i gab-i Gabi Madilim
Girok gi-rok Kiliti Kiliti
gisi-a gi-si-a Punitin Sirain
Gin-isgan gin-is-gan Pinagalitan Dahil sa nagawang masama
Gu-ol gu-ol Pagod Walang gana
Ginyakan gin-ya-kan Sinabi Sinambit
Gin-kuha gin-ku-ha Kinuha Kinuha
Ginhimo gin-hi-mo Ginawa Ginawa
Ginkawat gin-ka-wat Ninakaw Pagkuha ng bagay ng walang paalam
Gumikan gu-mi-kan Pag-alis Umalis
Gimamalipayi gi-ma-ma-li-pa-yi Pinakamasaya Nakadarama ng labis na kasiyahan
Ginsurat gin-surat Sinulat Sinulat
Gintumba gin-tum-ba Itinumba Itinumba
Gintindog gin-tin-dog Itinayo itinayo
Ginruba gin-ru-ba Sinira Winasak
Gin-ngaranan gin-nga-ra-nan Pinangalanan Binigyan ng pangalan
Ginhigot gin-hi-got Itinali Iginapos
Giuupayi gi-u-u-pa-yi Pinakamaganda Nagtataglay ng Kagandahan
Ginpadara gin-pa-da-ra Pinadala Pagpapadala ng bagay
Ginlimbungan gin-lim-bu-ngan Dinaya Niloko
Ginpirdi gin-pir-di Tinalo Hindi nagwagi
Ginpaki-anhan gin-pa-ki-an-han Tinanong Kinukunan ng sagot
Ginbuhat gin-bu-hat Ginawa Pagsasagawa ng mga bagay
Ginpirmahan gin-pir-ma-han Pinirmahan Linagdaan
Ginhadi-an gin-ha-di-an Pinagharian Kaharian

cuties_ego

Posts : 4
Join date : 2008-07-16

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum