Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 mga katutubong wika/salita (K-O)

Go down

mga katutubong wika/salita (K-O)

Post  mid21 on Mon Jul 21, 2008 1:34 pm

[tr]
Mga katutubong wika/salita Baybay Katumbas sa Filipino Kahulugan
katurog ka-t-rog matulog pagpapahinga ng isang tao o hayop
kamutangan ka-mu-ta-ngan kalagayan posisyon ng isang bagay
kamingaw ka-m-ngawkatahimikan nagsasaad ng kapayapaan
kastigo kas-tgobugbog pagpapahirap sa isang tao o bagay
kamurayaw ka-mu-r-yaw kapayapaan nagpapakita ng katiwasayan at katahimikan
kiray k-ray kilay isang bahagi ng mukha na may buhok
kaon k-on kain pagnguya ng pagkain
katawuhan ka-ta-w-han mga tao mga nilalang o mga tao sa mundo
karisyuhan ka-ris-yu-han kasiyahan kaligayahan at kagalakan
karigo ka-ri-go maligo pagbubuhos ng tubig sa buong katawan
kibal k-bal
kalyo bahagi ng paa, kamay at saang parti na makapal
kato ka-to sayad sa utak walang katinuang mag-isip
kalurungan ka-lu-ru-ngan kabulastugan hindi maganda ang iniisip
kapot ka-pot hawak pagkapit ng kamay
kamot ka-mot kamay isang bahagi ng katawan
kubot ku-bot kurot pagpapasakit gamit ang mga daliri
kusog ku-sog lakas abilidad ng isang tao na makaya ang isang mabigat na trabaho
katin ka-tin hawak kamay simbolo ng paghahawak ng kamay
kakulop ka-ku-lop kahapon araw bago ngayon
kiwa ki-wa galaw pagkilos ng isang tao
laktaw lak-taw hakbang paghakbang ng isang paa
larga lar-ga alis pag-alis ng isang tao o hayop o sasakyan
liso li-so buto bahagi ng isang halaman o prutas
lingkuran ling-ku-ran upuan isang bagay na ginagamit sa pag-upo
lupad lu-pad lipad pagpunta sa ere o himpapawid ng isang tao o hayop
lurong lu-rong may sayad taong may diperensya sa pagiisip
lukat lu-kat bawi pagkuha ng isang bagay
labot la-bot walang pakialam pagpapabaya sa isang bagay
lapsaw lap-saw labnaw nasorahan sa tubig
lipot li-pot liko pagiba ng direksyon
lumos lu-mos lunod isang uri ng trahedya
lukot lu-kot ligpit pagaayos ng isang magulong bagay
listo lis-to handa madaling makakuha ng panuto
libat li-bat duling isang tao na dalawa ang paningin
lapdus lap-dus hampas paghampas ng isang tao gamit ang isang uri ng bagay
luka lu-ka plema nanggagaling sa ubo
lamrag lam-rag liwanag pagkakaroon ng sinag
lakat la-kat lakad paggalaw gamit ang dalawang paa
maaringasa ma-a-ri-nga-sa maingay may hindi kanais-nais na tunog
maangso ma-ang-so mapanghi may hindi kanais-nais na amoy
makuri ma-ku-ri mahirap hindi madaling gawin
marisyo marisyo masaya nakakaaliw o nakakagalak
maraot ma-ra-ot pangit may hindi kanais-nais na itsura
maupay ma-u-pay maganda may kanais-nais na itsura
mabutlaw ma-but-law nakakapagod nakakahingal na gawain
maaslom ma-as-lom maasim mayroong lasa na may asim
mamingaw ma-mi-ngaw tahimik may katiwasayan at kapayapaan
mintras min-tras habang bago mangyari ang isang bagay
malabad ma-la-bad pasaway salbahe sa lahat ng bagay
makusog ma-ku-sog malakas may abilidad na magawa ang isang mahirap na bagay
mabusag ma-bu-sag maputi may malinis na kulay
maitom ma-i-tom maitim madilim na kulay
marabhong ma-rab-hong mayabong maraming sanga-sanga at dahin
misay mi-say pusa isang uri ng hayop
mulay mu-lay laro isang ui ng aktibidadis na ginagamitan ng kilos at galaw
mahamot ma-ha-mot mabango may kaaya-ayang amoy
maharang ma-ha-rang maanghang isang uri ng lasa
marasa ma-ra-sa masarap maganda ang lasa
malaksi ma-lak-si mabilis nagsasaad ng pagkamatulin
namok na-mok lamok uri ng insekto
nakaon na-ka-on kumakain isang gawain na ngumunguya ng pagkain
nalingkod na-ling-kod umupo pag-upo ng isang tao o hayop
natukdaw na-tuk-daw nakatayo pagtayo ng isang tao o hayop
naihi na-i-hi umiihi pagbawas ng dumi sa katawan
nauran na-u-ran umuulan pagpatak o pagbuhos ng tubig mula sa mga ulap
niyan ni-yan' mamaya pagpapalipas ng oras
nahingaturog na-hi-nga'-tu-rog nakatulog pagtulog nang hindi sinasadya
nguy-ngoy nguy-ngoy' pag-iyak pagtangis sa pamamagitan ng pagluha
nag-isog nag-isog' nagalit sumama ang loob
nagbaligya nag-ba-lig'-ya nagtinda uri ng pamumuhay o trabaho
naglisbot nag-lis'-bot nandaya panlalamang sa iba
nabuhi na-bu'-hi nabuhay nasilang o umahon
namusay na-mu-say' namutla pagkabawas ng dugo
naghingyap nag-hing-yap' umaasa pagkaroon ng hangarin
naghimo nag-hi'-mo gumawapaglikha ng isang bagay
nalupad na'-lu-pad lumilipad lumakbay sa himpapawid
narubat na-ru'-bat nasira pagkawasak ng isang bagay
nalumos na-lu-mos' nalunod pagkakaroon ng trahedya sa tubig
nagbuwa nag-bu-wa' nagsinungaling pagsasabi ng hindi totoo
oway o'-way arnis sandata o gamit sa pakikilaban
opos o-pos' lumaho pagkawala o laho ng isang bagay
oging o'-ging bulate isang uri ng hayop na umiiwod
otso ot'-so walo numero katapos ng pito
okig o'-kig buntot huling bahagi ng hayop na mahaba
oring o'-ring uling ginagamit sa pagihaw o pagluto
oho o-ho' tingnan mo pagtingin o pagagaw ng pansin
osbot os'-bot tumae pagbabawas ng dumi ng isang tao o hayop
otan o'-tan gulay isang uri ng masustansyang pagkain
osig o'-sig kahol tunog ng aso
onum o-num' anim numerong sunod ng lima
olot o-lot' matsing matalinong uri ng hayop
oday o-day' iha tawag sa karaniwang dalaga
onoy o-noy' iho tawag sa karaniwang binata
onse on'-se labing-isa numero sunod ng sampu
orasyon o-ras-yun' dasal uri ng panampalataya ayon sa oras
odog o-dog' talaga ekspresyon ng isang taong sumasang-ayon
opay o'-pay mabuti maganda ang kalagayan

mid21

Posts : 2
Join date : 2008-07-15

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum