Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga Salitang nagsisimula sa titik K

Go down

Mga Salitang nagsisimula sa titik K

Post  winx_spice on Mon Jul 21, 2008 7:20 pm

Mga katutubong wika/
salita
Baybay
Katumbas na kahulugan
sa Filipino
Kahulugan
Kamot
ka-mot
kamay
parte ng ating katawan na ginagamit sa pagtratrabaho
Kastigo
kas-ti-go
bugbugin
Suntukin o saktan
kaon
ka-on
kain
pag kain ng pagkain
kalibutan
ka-li-bu-tan
mundo
tinitirahan ng mga tao
Kalimti
ka-lim-ti
kalimutan
pabayaan na lang; limutin
Karawat
ka-ra-wat
tanggapin
ibinigay na bagay
Kalagsan
ka-lag-san
matatanda
matanda
Katurog
ka-tu-rog
matulog
pagpapahinga sa gabi
Kaarawdan
ka-a-raw-dan
kahihiyan
mga bagay na ginawa na nakakahiya
Kamasakit
ka-ma-sa-kit
napakasakit
nasasaktan
Kamaupay
ka-ma-u-pay
Kayganda
nag papakita ng kagandahan ng isang bagay
Kamurayaw
ka-mu-ra-yaw
katahimikan
kapayapaan
Kurong
ku-rong
kulot

Kalag
ka-lag
kaluluwa
espiritu ng isang namatay
Kamutangan
ka-mu-ta-ngan
kalagayan
estado ng buihay o ng isang bagay
Kahamot
ka-ha-mot
napakabango
kanais-nais na amoy
kit-on
kit-on
tingnan
silipin ang isang bagay
Kasing-kasing
ka-sing-ka-sing
puso

Kakulba
ka-kul-ba
kaba
natatakot; nag aalinlangan
Kinabuhi
ki-na-bu-hi
buhay

Kamamingaw
ka-ma-mi-ngaw
tahimik
katahimikan sa kapaligiran
Kadam-an
ka-dam-an
karamihan
madaming bilang
Kumita
ku-mi-ta
nakita
sumilip
Katatawa
ka-ta-ta-wa
tawanan
mga halakhakan ng tao
Karuyag
ka-ru-yag
gusto
ninanais o minimithi
Kahagkot
ka-hag-kot
malamig
giniginaw
Kalot
ka-lot
kamot
ginagawa kapag kinkatihan
Kamahuyo
ka-ma-hu-yo
tahimik
taong hindi umiimik
Kalalkin-an
ka-la-la-kin-an
kalalakihan
grupo ng mga lalaki
Kadayunan
ka-da-yu-nan
katuluyan
nakatuluyan
Karawaton
ka-ra-wa-ton
tanggapin
kilos ng pagtanggap
Kamaluluy-on
ka-ma-lu-luy-on
Kaawa-awa

Kahuman
ka-hu-man
pagkatapos
pagkatapos ng gawain
Kalipayan
ka-li-pa-yan
Kasiyahan
Kagalakan
Kalugaringon
ka-lu-ga-ri-ngon
sarili
tumutokoy sa sarili

winx_spice

Posts : 5
Join date : 2008-07-19

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum