Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga Salitang nagsisimula sa titik M

Go down

Mga Salitang nagsisimula sa titik M

Post  winx_spice on Mon Jul 21, 2008 7:34 pm

Mga Katutubong wika/
Salita
Baybay
katumbas na salita
sa Filipino
Kahulugan
Maraot
ma-ra-ot
Pangit
hindi kaaya-aya
Mahusay
ma-hu-say
Maganda
marikit; kaaya-aya
Mahugaw
ma-hu-gay
madumi
marumi
Mabaho
maba-hu
mabaho
mapanghi
Malimpyo
ma-lim-pyo
Mailinis

Maupay
ma-u-pay
mabuti;maganda

Maaringasa
ma-a-ari-nga-sa
maingay
nakakabingi
Masakit
ma-sakit
maskit
Mahapdi
Makuri
ma-ku-ri
mahirap
hindi madali;
Mahuyo
ma-hu-yo
tahimik
hindi umiimik
Makatol
ma-ka-tol
makati

Maiha
ma-iha
matagal

Matam-is
ma-tam-is
matamis

Matambok
ma-tam-bok
mataba
hindi payat
Magsangkay
mag-sang-kay
magkaibigan
kaibigan
Magasa
ma-ga-sa
payat
hindi mataba
Malipayon
ma-li-pa-yon
masaya
nagagalak
magtatanum
mag-ta-ta-nom
magtatanim
maglalagay ng mga halaman
Marabong
ma-ra-bong
mayabong
mabunga;marami
Mabari
ma-ba-ri
ma-ba-li
masira
Mataghum
ma-tag-hum
malamig
maginaw
Masirom
ma-si-rom
madilim

May-kato
may-ka-to
sira-ulo
may deperensya
Masamok
ma-sa-mok
ma-gu-lo
wala sa ayos
Malimpyo
ma-lim-pyo
malinis
walang dumi
Mapaso
ma-pa-so
mainit

Mahibaro
ma-hi-ba-ro
malaman
matuto tungkol sa
isang bagay
May-ada
may-a-da
mayroon

Maabot
ma-abot
darating
dadating
Masayon
ma-sa-yon
madali
hindi mahirap
Maaram
ma-a-aram
marunongmay alam
Malaksi
ma-lak-si
mabilis

Madugngan
ma-dug-ngan
madag-dagan
magkaroon pa ng isang
bagay na mayroon na
Magdadaog
mag-da-da-og
mananalo
magwawagi sa isang
kompetesyon
Mawawarayan
ma-wa-wa-ra-yan
mauubusan
mawawalan
Maluya
ma-lu-ya
mahina
walang lakas
Maagi
ma-a-gi
dadaan

Makagarahum
ma-ka-ga-ra-hum
makapangyarihan
pinkamalas;maimplwensya

winx_spice

Posts : 5
Join date : 2008-07-19

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum