Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga Salitang nagsisimula sa titik N

Go down

Mga Salitang nagsisimula sa titik N

Post  winx_spice on Mon Jul 21, 2008 8:22 pm

Mga Katutubong wika/
Salita
Baybay
Katumbas na Salita
sa Filipino
Kahulugan
Natuod
na-tu-od
Naniniwala
naniniwala sa isang bagay
Nasiring
na-si-ring
sinabi

Nakaon
na-ka-on
kumakain
kilos ng pagkain
Nagmamata
nag-ma-ma-ta
Gising
hindi natutulog
Nagluluha
nag-lu-lu-ha
lumuluha
parang umiiyak
Nagsurat
nag-su-rat
nagsulat

Ngaran
nga-ran
Pangalan
tawag sa isang tao.
Naigo
na-i-go
natamaan

Napakdul
na-pak-dul
nadapa
nadapa
Natamakan
na-ta-ma-kan
natapakn
naapakan
Nahuwad
na-hu-wad
natapon
nasayang
Nagtatangis
nag-ta-ta-ngis
umiiyak

Namamati
na-ma-ma-ti
nakikinig
nakinig
Nalakat
na-la-kat
lumalakad
naglalakad
Nakadto
na-kad-to
naroon
nandodoon
Nanuro
na-nu-ro
tumulo
tumutulo
nauwat
na-u-wat
naloko
naisahan
Nag-iisog
nag-i-isog
nagagalit
galit na galit
Nasina
na-si-na
galit
galit na galit
Naguusahan
nag-u-u-sa-han
Nagiisa
walang kasama
Napara
na-pa-ra
nabura

Nahadlok
na-had-lok
natatakot

Nasayaw
na-sa-yaw
sumasayaw
taong sumasayaw
Nakanta
na-kan-ta
kumakanta
umaawit
Nalumos
na-lu-mos
nalunod
taong nalunod
Nabunggo
na-bung-go
Nasagasaan

Namamalit
na-ma-ma-lit
namimili
bumiibili
Nangangadi
na-nga-nga-di
nanalangin
nagdadasal
napakiana
na-pa-ki-ana
nagtatanong
tatanong

winx_spice

Posts : 5
Join date : 2008-07-19

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum